Česká koruna

Koruna česká je oficiálně od 8.února 1993 – od měnové odluky – jediné platidlo České republiky. Za platební materiál považujeme mince a bankovky. Mince nabývají nominální hodnoty 1KČ, 2KČ, 5KČ, 10KČ, 20KČ A 50KČ. Bankovky potom 100KČ, 200KČ, 500KČ, 1000KČ, 2000KČ A 5000KČ. Na každém ze zmiňovaných platidel je vyobrazena nějaká stavba či osoba, na mincích se jedná o stavby a na bankovkách poté o významné osobnosti.

české tisícovky

Za dob Československé republiky tato měna vlastně neexistovala, její název byl Československá koruna, dle názvu dvou svrchovaných celků, které tvořily republiku.

Od ekonomické krize z roku 2008 zažívá měna inflaci, její kurz se přibližuje hodnotě 25KČ/1 EURO. Česká republika je jeden z mála států, který je součástí Evropské unie, který si stále udržuje svou měnu, většina evropských gigantů přešla na společnou měnu a to EURO. To je oficiálním platidlem 19 celků z celkových 28.

Dalo by se říct, že si koruna stále drží svůj standard. Už několikrát se diskutovalo o nahrazení koruny již zmiňovaným Eurem, nicméně oficiálně k této změně ještě nedošlo, několik politických stran či hnutí právě na oficiální měně staví neméně svojí politickou kampaň.

Jediné a platné bankovky a mince jsou ty, které jsou vydané Českou národní bankou, vyskytlo se nemalé množství padělků, a proto jsou platidla ochráněna několika prvky, např. vodoznak, iridiscentní pruh, barevná vlákna, skrytý obrazec, okénkový proužek s mikrotextem, proměnlivá barva, mikrotext a soutisková značka. Tyto přídavky na bankovkách patřičně chrání každou před paděláním, dokonce ho rapidně zredukovaly, tudíž nedochází k padělání tak moc často, nicméně je stále třeba si dávat pozor, jelikož nikdo nemůže mít stoprocentní jistotu, že padělky nejsou v oběhu. Ráda bych upozornila, že padělání je trestné.
pět mincí na bankovkách

V dávné historii bylo za platidlo považováno téměř vše, jakékoliv předměty, směnný obchod, poté se přešlo k myšlence mincí, byly vynalezeny denáry, groše, …. nakonec se zůstalo u naší a stále platné koruny. Uvidíme, co korunu nahradí.