Bachova terapie vám pomůže

Edward Bach se zajímal o souvislost negativních vlastností člověka a nemoci. V každé nemoci se odráží vnitřní nesoulad a negativní emoce. Květové esence pomáhají léčit tělesné symptomy i duševní zdraví. Bachovy esence vám pomohou nastolit vnitřní harmonii a vyrovnanost. Pokud chcete, aby se léčba vašich problémů ubírala přírodní cestou, pak Bachovy esence budou pro vás správnou volbou. K nemocem podle Edwarda Bacha přispívají negativní pocity jako strach, krutost, slabost nebo citlivost. Málo kdo dokáže pracovat se svými pocity na takové úrovni, aby veškeré negativní emoce uměl úspěšně potlačit. K tomu má pomoci Bachova květová terapie. Samotné esence jsou výtažky z květů rostlin a stromů. Třicet osm druhů esencí má pomoci vyladit psychický stav člověka tak, aby se i fyzicky cítil lépe. Ke každé negativní emoci přiřadil jednu bylinu, která by měla být nápomocna k vyřešení problému.

léčivé kaštany

Není člověka, který by v životě nezažil úzkost, strach, osamělost nebo skleslost. V takovém případě je vhodná esence z devaterníku penízkovitého nebo kejklířky skvrnité. Pokud vás trápí strach a nejistota, o které nevíte odkud pochází, vyberte si esenci z topolu osiky. Kejklířka skvrnitá vám nepomůže jen při úzkosti, ale také pokud trpíte nespavostí. Při nespavosti můžete užívat také sporýš lékařský nebo řepík. Někdy potřebujete zvednout sebedůvěru. Ani to není emoce většině neznámá. Pokud vás čeká období, kdy budete muset prokázat nějaké vědomosti sebevědomí může selhat. V takovém případě by vám měla pomoci esence z cesmíny ostrolisté nebo modřínu opadavého.

Bachovy esence

Vybrat si můžete z velkého množství esencí, které jsou připraveny z prověřených léčivých bylin. Obáváte-li se ztráty sebekontroly nebo vás trápí hluboké zoufalství sáhněte po slívě třešňové. Dnešní doba přináší také sklony k pesimismu, stavům beznaděje, ke ztrátě naděje na lepší časy. V takovém případě je vhodný hlodaš evropský.