Proč je u nás běžnější Seznam PPC reklama než nákupy Google virtuálního prostoru pro umístění reklamy?

Každá firma bez rozdílu má jediný cíl – vydělat co nejvíce peněz. To znamená mít co nejvyšší výnosy za cenu co nejmenších nákladů. K tomu je ovšem potřeba, abychom si jednak udrželi co nejvíce stávajících zákazníků a zároveň lákali stále nové.

Je tedy jasné, že zvolení vhodného způsobu propagace je pro úspěch klíčové. Měl by oslovit co nejvíce lidí, avšak jeho cena by neměla být příliš vysoká. Je zde nutné najít kompromis, neboť skutečně prakticky nenajdeme způsob propagace, který by moc nestál, a zároveň byl velmi efektivní. To by totiž pro poskytovatele bylo kontraproduktivní.

ikony často navštěvovaných webových stránek

Ovšem i zde je možné sledovat určité trendy. Zatímco dříve hrála jednoznačný prim televizní reklama, neboť měla zdaleka největší dosah, dnes se váhy pomalu začínají přesouvat na internet. Je to proto, že televizi sleduje stále méně lidí.

Zde je obvyklé použít například PPC reklamu. Avšak aby fungovala, je nutné ji umístit na hojně navštěvovanou stránku. K tomuto účelu jsou oblíbeny nejrůznější vyhledávače, jako třeba Seznam. Ten je u nás nejpoužívanější, a tak není divu, že Seznam PPC reklama je velmi častá, častější než nákupy Google prostoru, kam bychom mohli svou reklamu umístit.

Tyto webové stránky totiž vyžadují peníze za to, že zde smíme svou reklamu umístit. Je to jen pochopitelné, pro některé je to dokonce zdroj příjmů. A i to je důvod, proč je u nás obvyklejší umístit tento typ reklamy na Seznam než na Google. Není to jen o tom, že první jmenovaný je používanější, ale jde především o fakt, že je podstatně levnější.

vyhledávač Google

Samozřejmě to má svůj důvod. Reklama na Google bude mít mezinárodní dopad, ať už bude v jakémkoliv jazyce. Je tedy jasné, že její cena bude vyšší.

Ovšem zároveň je nutné si uvědomit dopad dané reklamy. Pokud ji umístíme na Seznam, pak můžeme očekávat, že ovlivníme pouze český trh. Pokud ji dáme na Google, uvidí ji i návštěvníci z jiných zemí. Záleží tedy na tom, jaké máme ambice. Vše je tedy potřeba pečlivě zvážit, než se rozhodneme. Pak totiž nepřijdeme o peníze.