Je silnější automobil vždy lepší?


Automobil dnes má u nás prakticky každý dospÄ›lý ÄlovÄ›k. Je vÅ¡ak pravdou, že pÅ™i jeho výbÄ›ru naprostá vÄ›tÅ¡ina z nás ponÄ›kud pokulhává. Díváme se totiž vÄ›tÅ¡inou na ty nesprávné parametry, a to jak u nových vozů, tak i u tÄ›ch ojetých.

 

palubní deska moderního auta

 

Jednou z vÄ›cí, na kterou klademe až příliÅ¡ velký důraz, je bezesporu i síla motoru. Chceme, aby tento byl co nejvýkonnÄ›jší, neboÅ¥ máme v mysli zakódováno, že v tomto případÄ› vÄ›tší znamená lepší. OvÅ¡em, jak už to tak bývá, nemusí to být až tak docela pravda. Ve skuteÄnosti je to ponÄ›kud jinak.

 

Je pravdou, že výkonnÄ›jší motor znamená, že vozidlo dosáhne vÄ›tší rychlosti, a má i vyšší zrychlení. A to se mnohým z nás líbí. Musíme se vÅ¡ak zamyslet nad tím, zda to opravdu využijeme. Na naÅ¡ich silnicích totiž platí rychlostí omezení, a to vÄetnÄ› dálnic. Je tedy nepravdÄ›podobné, že bychom skuteÄnÄ› mohli využít plného potenciálu motoru, pokud tedy nechceme poruÅ¡ovat zákon.

 

auto po dopravní nehodě

 

Dále se musíme zamyslet také nad spotÅ™ebou. Jen málokdo si totiž uvÄ›domuje, že Äím je motor výkonnÄ›jší, tím vyšší je i spotÅ™eba paliva. To znamená, že budeme muset ÄastÄ›ji tankovat, a tedy utratíme víc penÄ›z za pohonné hmoty. Náš vůz se nám tak může pomÄ›rnÄ› snadno jeÅ¡tÄ› více prodražit.

 

JistÄ›, jsou situace, kdy má silný motor smysl. Například ve chvíli, kdy víme, že s vozidlem budeme jezdit v nároÄném terénu. BuÄme vÅ¡ak realistiÄtí, takových je nás minimum. VÄ›tÅ¡ina lidí jej bude používat hlavnÄ› k pÅ™ejezdům do práce, na nákup Äi na případný výlet, a ani u jedné z tÄ›chto vÄ›cí se silný motor nijak zvlášť neuplatní.

 

Proto bychom si mÄ›li uvÄ›domit, k jakému úÄelu budeme vozidlo vlastnÄ› používat, a podle toho také vybírat. Jinak totiž budeme neÅ¡Å¥astní jak z vysokých nákladů tak i z toho, že je auto hůře ovladatelné, než bychom chtÄ›li. A vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobou investici je to nÄ›co, co rozhodnÄ› není ideální.