Stát nastavit svou vlídnou tvář žadatelům o státní dávky

Lidé, kteří žádají na úřadu práce o přídavek na dítě, příspěvky na bydlení nebo rodičovský příspěvek vědí, jak měli komplikovanou situaci, když bydleli jinde, než uváděli svůj trvalý pobyt. Byť bydleli ve skutečnosti jinde, než na místě nahlášeného trvalého bydliště, museli dojíždět k podání žádostí na úřad práce dle místa trvalého pobytu. I kdyby byl vzdálen dvě stě kilometrů, museli podat žádost tam. Situace se ale léty stala již neúnosnou, protože lidé se stěhují za prací, za rodinou a ne vždy je nutné měnit i trvalý pobyt nebo z nějakého důvodu si tito lidé chtěli trvalý pobyt zachovat, byť bydleli ve skutečnosti jinde.

studující dítě

Stát nastavil svou vlídnější tvář a konečně reagoval vstřícně a pomohl lidem, kteří nemají stejné skutečné bydliště s trvalým pobytem. Od 28. července roku 2021 došlo změnou novely zákona o státní sociální podpoře v platném znění k mnoha novinkám, které usnadnily život klientů žádajících o státní příspěvky na úřadech práce.

Již nemusí cestovat stovky kilometrů, aby mohli podat žádost ohledně dávek, ale v klidu si ji podají v místě tam, kde skutečně bydlí. Mnoha klientům se tak ulevilo, protože podat žádost přímo u úředníka, který vaši dávku zpracovává, je velmi výhodné. Úředník s vámi probere žádost, upozorní na chyby a nedostatky a vaše dávka bude rychleji vyřízená, kdežto, když jste museli dojíždět spoustu kilometrů na úřad práce dle trvalého bydliště, stálo vás to spoustu drahocenného času a peněz!

mladá rodina

Novela přinesla další úlevu rodinám, kde měly příjmy studující děti – například z odborné praxe. Dokládání bylo složité, obzvláště v době prázdnin a mnohdy se vyřízení dávky kvůli tomuto prodlužovalo. Nyní již rodiče nemusejí dokládat příjmy nezaopatřených (studujících) dětí ani u žádostí o přídavek na dítě, ani u žádosti na bydlení. Naopak zůstalo v platnosti – pokud je na vaše dítě stanoveno výživné, tento příjem i nadále do příjmů dítěte uvádíte. Mladé rodiny velmi ocenily to, že v případě nedočerpání rodičovského příspěvku mají za určitých podmínek možnost o tuto dávku požádat a vyplatí se jim formou jednorázové dávky. A to je jistě dobrý počin. Škoda jen, že takováto změna sociální podpory Jkcredit nepřišla již dříve!