Jak vybrat správný typ pneumatik


Každý chce, aby mu automobil sloužil co nejdéle. Mnoho Å™idiÄů ovÅ¡em podceňuje jednu důležitou vÄ›c: pneumatiky. Je totiž pomÄ›rnÄ› důležité vybrat ten správný typ pro náš vůz a pro to, co s ním chceme dÄ›lat. A to může být nároÄnÄ›jší, než se může zdát. PÅ™esto je zde nÄ›kolik vÄ›cí, které bychom mÄ›li dodržovat.

 

auto se zimními řetězy

 

V první Å™adÄ› je nutné zvážit, kde se s autem budeme pohybovat. Pokud chceme jezdit například po lesních cestách nebo v terénu, je lepší pořídit si gumy s výraznÄ›jším vzorkem, které nám pomohou s jízdou v blátivém terénu. Také musí být dostateÄnÄ› odolné a tvrdé, aby je nezniÄilo například pÅ™ejetí pÅ™es ostÅ™ejší kameny. JistÄ›, tyto budou dražší, avÅ¡ak rozhodnÄ› se vyplatí.

 

Valná většina z nás však jezdí pouze po běžných silnicích. Zde by se zdálo, že není nutné se o pneumatiky tak starat, avšak není to pravda. Záleží totiž, po kterých silnicích budeme jezdit. V případě, že půjde především o dálnice, je potřeba vzít takové, které se tolik neopotřebují třením a jízdou ve vysoké rychlosti.

 

běžný provoz na silnici

 

Opomenout vÅ¡ak nesmíme ani vliv poÄasí. Každý ví, že jízda na mokré vozovce je nároÄnÄ›jší než na té suché. Proto potÅ™ebujeme pneumatiky, které budou na vozovce spolehlivÄ› držet i za tohoto poÄasí. To platí zvláštÄ› u dálkových Å™idiÄů, kteří jezdí pÅ™edevším po dálnicích. Smyk ve vysoké rychlosti může mít totiž v takovýchto podmínkách velmi nepÄ›kné následky.

 

V neposlední Å™adÄ› je zde pak roÄní doba. PÅ™edevším v zimÄ› je jízda nároÄnÄ›jší, kdy silnice Äasto místy zamrzají a jinde je pokrývá snÄ›hová pokrývka. A ani pÅ™es veÅ¡kerou snahu silniÄářů není pravdÄ›podobné, že by vÅ¡echny byly průjezdné. To je koneckonců také důvod, proÄ je ze zákona povinné mít v zimním období na autÄ› zimní gumy. Ty letní totiž pÅ™edstavují za tÄ›chto podmínek příliÅ¡ velké riziko.

 

Je tedy nutné vybrat takové, které budou nejlépe odpovídat naší situaci. Tak totiž zvýšíme nejen životnost svého vozidla, ale také naÅ¡i bezpeÄnost.