SYSTÉMY PRO VAROVÁNÍ OBYVATEL

 • napojení na hasičské záchranné sbory
 • hlasité systémy s verbální informací - možno využít jako místní rozhlas
 • napojení všech druhů místních rozhlasů na JSVV HZS ČR
 • včasné varování ve školách, kulturních objektech a místech s velkým počtem osob
 • JSVV HZS ČR

  Jednotný systém varování a vyrozumění Hasičského záchranného sboru Při mimořádných událostech, jakými mohou být velké požáry, povodně, chemické havárie, a další, jsou obyvatelé ČR upozorněni na nastalé nebezpečí jednotným systémem varování a vyrozumění (JSVV). Ten je tvořen soustavou selektivně rádiově ovládaných sirén a dalšími místně ovládanými sirénami. Pro varování obyvatel je v ČR k dispozici celkem 5,5 tisíce sirén a další koncové prvky JSVV, například obecní bezdrátové rozhlasy napojené na tento systém. Garantem celého systému je MV-GŘ Hasičského záchranného sboru ČR, z jehož operačního a informačního střediska (OPIS) je možno spouštět JSVV pro území celé ČR. Další vyrozumívací centra jsou zřízena u jednotlivých OPIS HZS krajů a územních odborů HZS. Možnost aktivovat JSVV mají také řídící centra obou našich jaderných elektráren.

  Pro informování občanů v případě ohrožení majetku a životů v krizových situacích jsou prioritně určeny koncové prvky schválené MV GŔ HZS ČR a doloženy certifátem o způsobilosti. Mezi tyto technologie patří také místní bezdrátové rozhlasy, elektronické sirény, rotační sirény a další zdroje verbálních informací - TV, rozhlas, místní INFOkanály v televizních kabelových rozvodech.

  Modul JSVV:

  Tento modul se využívá pro napojení bezdrátového rozhlasu případně 100V rozhlasové linky do JSVV HZS ČR.

  Výstražné syrény:

  1. Rotační: umožňují varování prostřednictvím akustického tónu, tvoří základ JSVV.

  2. Elektronické: Kromě výstražného tónu umožňují navíc i odvysílání verbální informace.

  František Křivák - TEROSAT, Hluboká 631, 687 25 Hluk    |    Tel./fax: +420 572 581 752,  mobil: +420 602 520 567   |   E-mail: terosat@tiscali.cz
  tvorba www: KRAFT Servis